Kto może otrzymać emeryturę stażową? Sprawdź, jakie są kryteria uprawniające.

Kto może otrzymać emeryturę stażową?

Emerytura stażowa jest formą emerytury, która jest przyznawana osobom, które spełniają określone kryteria. Aby uzyskać emeryturę stażową, należy spełnić określone warunki dotyczące wieku i okresu składkowego.

Kryteria uprawniające

Aby otrzymać emeryturę stażową, należy spełnić następujące kryteria:

Wiek

Aby otrzymać emeryturę stażową, należy mieć ukończone 65 lat. W przypadku osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., wymagany wiek wynosi 67 lat.

Okres składkowy

Aby otrzymać emeryturę stażową, należy mieć co najmniej 15 lat okresu składkowego. Okres składkowy obejmuje wszystkie lata, w których pracownik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., wymagany okres składkowy wynosi 20 lat.

Inne warunki

Osoby, które chcą otrzymać emeryturę stażową, muszą również spełnić inne warunki. Muszą mieć ukończone 18 lat i być zarejestrowane w ZUS jako osoba ubezpieczona. Ponadto muszą mieć ważny dowód tożsamości i złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Podsumowanie

Emerytura stażowa jest formą emerytury, która jest przyznawana osobom, które spełniają określone kryteria. Aby uzyskać emeryturę stażową, należy spełnić określone warunki dotyczące wieku i okresu składkowego oraz innych warunków. Osoby, które chcą otrzymać emeryturę stażową, muszą mieć ukończone 65 lub 67 lat (w zależności od daty urodzenia) oraz co najmniej 15 lub 20 lat okresu składkowego (w zależności od daty urodzenia).