NIK oskarża Ministerstwo Sprawiedliwości o wydanie milionów za 34 ekspertyzy

Co się stało?

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) oskarżyła Ministerstwo Sprawiedliwości o wydanie milionów złotych na 34 ekspertyzy, które nie zostały wykonane lub były wykonane niezgodnie z zamówieniem. Ekspertyzy dotyczyły m.in. prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy.

Jak doszło do tego?

Ministerstwo Sprawiedliwości w latach 2017-2018 zamówiło 34 ekspertyzy, za które zapłaciło łącznie 3,7 miliona złotych. NIK ustalił, że część ekspertyz nie została wykonana lub była wykonana niezgodnie z zamówieniem. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przeprowadziło również wystarczającej kontroli nad wykonaniem ekspertyz.

Co dalej?

NIK wezwało Ministerstwo Sprawiedliwości do zwrotu części pieniędzy, które zostały wydane na ekspertyzy, które nie zostały wykonane lub były wykonane niezgodnie z zamówieniem. NIK również wezwało Ministerstwo Sprawiedliwości do przeprowadzenia szczegółowej kontroli wszystkich ekspertyz, które zostały wykonane.

Podsumowanie

Najwyższa Izba Kontroli oskarżyła Ministerstwo Sprawiedliwości o wydanie milionów złotych na 34 ekspertyzy, które nie zostały wykonane lub były wykonane niezgodnie z zamówieniem. NIK wezwało Ministerstwo Sprawiedliwości do zwrotu części pieniędzy oraz do przeprowadzenia szczegółowej kontroli wszystkich ekspertyz.